dinsdag 16 februari 2016

adminstratief recht

adminstratief recht


Het zogenaamde adminstratief recht is een onderdeel van het algemenere publiekrecht.

Het administratief recht richt zich met name op de relatie tussen de overheid en de burger. En dan met name de bescherming van de burger tegen het optreden van de overheid.

Gebieden waar we het adminstief recht nogal eens tegenkomen zijn bijvoorbeeld de sociale verzekeringen en ruimtelijke ordening.

Vertalingen administratief recht

Engels: Administrative law
Duits:  Verwaltungsrecht
Frans:  Droit adminstratief

Gebruikte begrippen in adminstratief recht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer