donderdag 28 januari 2016

fractieverzekering

fractieverzekering


Onder een fractieverzekering verstaan we een vorm van een levensverzekering waarbij zowel de premie als de uitkering gebaseerd is op een bepaalde fractie van een daartegenoverstaand aandelendepot .

De waarde in geld van deze fractie komt overeen met het waardeverloop van het aandelendepot en met het rendement van de in het depot aanwezige aandelen .

De fractie (= rekeneenheid) wordt maandelijks vastgesteld door de beurswaarde van de aandelen te delen door het aantal uitstaande fracties.

De resultante is de zogeheten fractiewaarde.
Gebruikte begrippen in fractie verzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelendepot
  ... Onder een aandelendepot verstaan we de aandelen die bij een bewaarbedrijf als bijvoorbeeld een bank zijn ondergebracht zowel in fysieke...Lees meer
beurswaarde
  ... de beurswaarde wordt ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd de beurswaarde van een bedrijf is het product van het aantal...Lees meer
depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
fractie
  ... een fractie ofwel een deel van een aandeel ook vaak een participatie in een beleggingsfonds kan worden verkregen door te...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
rekeneenheid
  ... een rekeneenheid ook wel rekeningeenheid en verrekeneenheid is een waardeeenheid waarin bedragen worden uitgedrukt bijv een geldeenheid of de eenheid...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer