donderdag 7 januari 2016

Onderdekking

Onderdekking


We spreken van onderdekking wanneer voor een obligo (verplichting)  zoals bijvoorbeeld de verplichting om een geldschuld terug te betalen niet de overeengekomen zekerheid aanwezig is.

Deze onderdekking kan bijvoorbeeld gebeuren bij een hypotheek als de waarde van het onderliggende onroerend goed sterk daalt. In de afgelopen jaren zijn door onderdekking een groot aantal woningen zoals men dat noemt "onder water" komen te staan.
Gebruikte begrippen in onderdekking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
obligo
  ... het begrip obligo kent meerdere betekenissen...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar onderdekking in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


suppleren
  ... suppleren is een speciaal bij effectenkredieten gebruikte uitdrukking voor het aanvullen van het tekort aan zekerheden om een bestaande onderdekking...Lees meer