woensdag 20 januari 2016

inboedelverzekering

inboedelverzekering


onder een inboedelverzekering verstaan we verzekering die de schade vergoedt aan roerende zaken in en om de woning. Denk aan: meubelen, kleding, audiovisuele apparatuur en dergelijke.