dinsdag 19 januari 2016

vernietigbaarheid

vernietigbaarheidBij vernietigbaarheid is er een mogelijkheid een rechtshandeling juridisch aan te tasten;

Zolang dit aantasten niet daadwerkelijk is geschied, blijft de rechtshandeling gewoon rechtsgeldig bestaan.

We komen dit tegen op het moment dat er sprake is van handelingsonbekwaamheid.
Gebruikte begrippen in vernietigbaarheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rechtshandeling
  ... een rechtshandeling is elke handeling die een persoon verricht met de bedoeld om het door hem daarmede beoogde rechtsgevolg...Lees meer