zaterdag 9 januari 2016

officiële valutamarkt

officiële valutamarkt


Onder de officiële valutamarkt verstaan we de valutamarkt waarop tegen officieel vastgestelde koersen valutabedragen contant en op termijn moeten worden gekocht van of respectievelijk aan door de overheid daartoe aangewezen instellingen.