maandag 11 januari 2016

normale futures markt

normale futures markt


We spreken van een normale futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtstbijzijnde het goedkoopste is en de verst weg liggende het duurste.

De andere uitoefenmaanden liggen daar qua prijs min of meer netjes onderverdeeld tussen.
Gebruikte begrippen in normale futuresmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer