maandag 11 januari 2016

negotiable warehouse receipt

negotiable warehouse receipt


Onder een negotiable warehouse receipt verstaan we in de goederentermijnhandel een overdraagbaar document van een opslagfaciliteit.

Hierin staat de aanwezigheid en de garantie voor leverbaarheid vermeld van bepaalde goederen in een bepaalde, gespecificeerde kwaliteit.
Gebruikte begrippen in negotiable warehouse receipt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer