donderdag 7 januari 2016

Onder gewoon voorbehoud afrekening

Onder gewoon voorbehoud afrekening


De term Onder gewoon voorbehoud afrekening wordt meestal afgekort tot "ogvafrekening".

Voorbehoud van de negotiërende bank om het tegen een overgenomen wissel (of cheque) afgerekende bedrag terug te vorderen als die wissel (of cheque) niet wordt gehonoreerd.

De bank geeft in feite een voorschot aan de aanbieder van de wissel(s), in de verwachting dat die wissel(s) door betrokkene wordt/worden betaald.

Vertalingen onder gewoon voorbehoud afrekening


Engels: Settlement under usual reserve

Gebruikte begrippen in ondergewoon voorbehoud afrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
onder gewoon voorbehoud
  ... de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om...Lees meer
settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer