dinsdag 12 januari 2016

Minderjarigheidsverklaring

Minderjarigheidsverklaring


Ook wel genoemd ouderverklaring. Een minderjarigheidsverklaring is een verklaring, getekend door de wettelijke vertegenwoordiger, waarin deze toestemming verleent tot het openen van een bankrekening.
Gebruikte begrippen in minderjarigheidsverklaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
ouderverklaring
  ... ook wel genoemd ouderverklaring een minderjarigheidsverklaring is een verklaring getekend door de wettelijke vertegenwoordiger waarin deze toestemming verleent tot het...Lees meer

Begrippen waar minderjarigheidsverklaring in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


ouderverklaring
  ... ook wel genoemd ouderverklaring een minderjarigheidsverklaring is een verklaring getekend door de wettelijke vertegenwoordiger waarin deze toestemming verleent tot het...Lees meer