zaterdag 16 januari 2016

Inschrijving in het hypotheekregister

Inschrijving in het hypotheekregister


Onder inschrijving in het hypotheekregister verstaan we een handeling waarbij de opgemaakte notariële akte van hypotheekstelling wordt ingeschreven, waarna het recht van hypotheek is gevestigd.

Oorspronkelijk was hiervoor een borderel van inschrijving noodzakelijk maar tegenwoordig voldoet een afschrift van de tussen partijen opgemaakte notariële akte van hypotheekstelling
Gebruikte begrippen in inschrijving in het hypotheek register


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
borderel
  ... onder een borderel verstaan we een begeleidingsbrief die bij waardepapieren handelsdocumenten of betalingsopdrachten wordt verstrekt en die instructies en...Lees meer
borderel van inschrijving
  ... onder een borderel van inschrijving verstaan we een uittreksel uit de hypotheekakte dit borderel van inschrijving wordt bij het...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van hypotheek
  ... u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek...Lees meer