dinsdag 19 januari 2016

Ingebrekestelling

Ingebrekestelling


Een ingebrekestelling is een schriftelijk bericht van de schuldeiser aan de schuldenaar dat hij terstond of op een later aangegeven tijdstip nakoming eist.

Op het moment waarop de gestelde termijn verstrijkt, geraakt de debiteur in verzuim. Een ingebrekestelling is in beginsel slechts vereist bij niet tijdige nakoming en niet in geval van een ondeugdelijke prestatie.