donderdag 21 januari 2016

Hypotheekvestiging

Hypotheekvestiging


Onder een hypotheekvestiging verstaan we de inschrijving in het hypotheekregister van de akte waarmede het recht van hypotheek wordt verleend.
Gebruikte begrippen in hypotheekvestiging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van hypotheek
  ... u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek...Lees meer

Begrippen waar hypotheekvestiging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


assurantieverklaring
  ... De assurantieverklaring wordt ook wel hypotheekverklaring resp assurantiebeding genoemd het is een verklaring door verzekeringsmaatschappijen bij een hypotheekvestiging waarin de...Lees meer
notarisverklaring
  ... de notarisverklaring is de verklaring die de notaris afgeeft na het passeren van een hypotheekakte...Lees meer
vaste hypotheek
  ... onder een vaste hypotheek verstaan we een hypotheek die dient tot zekerheid voor de terugbetaling van een op het...Lees meer
titelonderzoek
  ... titelonderzoek wordt ook wel recherche genoemd het is het onderzoek naar de zakenrechtelijke situatie zoals de beschikkingsbevoegdheid van een persoon...Lees meer