maandag 25 januari 2016

Handlichting

Handlichting


Handlichting is een beschikking door de kantonrechter, ten gevolge waarvan de handelingsonbekwaamheid van een minderjarige voor bepaalde nauwkeurig omschreven rechtshandelingen wordt opgeheven. Deze handlichting wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in twee dagbladen.
Gebruikte begrippen in handlichting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
handelingsonbekwaamheid
  ... we spreken van handelingsonbekwaamheid als iemand volgens de wet geen niet rechtshandelingen kan aangaan waardoor er een verplichting ontstaat...Lees meer
minderjarige
  ... een minderjarige is iemand die nog geen 18 jaar is ongehuwd is en niet gehuwd geweest is...Lees meer

Begrippen waar handlichting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer