zondag 17 januari 2016

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen


Huwen in gemeenschap van goederen of ook wel algemene gemeenschap van goederen is een manier van het sluiten van een huwelijk, waarbij beide echtgenoten ieder voor 50% eigenaar worden van de gezamenlijke eigendommen maar ook voor 50% aansprakelijk zijn bij verplichtingen.

En dat geldt ook al zijn die slechts door één van de partners aangegaan.

Vertalingen van algemene gemeenschap van goederen

Engels: General community of property

Gebruikte begrippen in gemeenschap van goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer