zondag 17 januari 2016

Afkondiging

Afkondiging


Een Afkondiging is een vorm van openbare bekendmaking, iets wat voor sommige feiten juridisch verplicht gesteld is.

Zo dient een huwelijk openbaar bekend gemaakt te worden aan de gevel van het gemeentehuis van de woonplaats of woonplaatsen van degenen die in het huwelijk wensen te treden.

Voor nieuwe wetten en algemene maatregelen van bestuur geldt dat hiervoor een afkondiging nodig is door plaatsing in de Staatscourant.

Gebruikte begrippen in afkondiging


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer

Begrippen waar afkondiging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


moratorium
  ... de term moratorium kent meerdere betekenissen 1 uitstel van betaling bij overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter 2 eenzijdige afkondiging door een...Lees meer