dinsdag 5 januari 2016

overflowbepaling

overflowbepaling


Onder de overflowbepaling verstaan we de bepaling bij een pensioenfonds dat een werkgever die normaal gesproken ook een bijdrage verstrekt deze kan verminderen als er een bepaald bedrag in kas van het pensioenfonds zit.
Gebruikte begrippen in overflowbepaling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
kas
  ... de kas is een balanspost waarop contant geld wordt geadministreerd 2 de kas is ook een plaats loket balie in...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer