donderdag 21 januari 2016

eigen behoud

eigen behoudTerm uit de pensioenwereld, speelt bij reeds ingegane nabestaandenpensioenen.


Eigen behoud is een deel van de contante waarde van het nabestaandenpensioen dat door een pensioenfonds altijd in eigen beheer wordt gehouden.
Gebruikte begrippen in eigen behoud


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer