dinsdag 5 januari 2016

Overdracht van een documentair krediet

Overdracht van een documentair krediet


Onder de overdracht van een documentair krediet verstaan we de beschikbaarstelling van het geheel of van een gedeelte van een overdraagbaar krediet aan een door de eerste begunstigde van dat krediet aangewezen tweede begunstigde.

De overdracht mag alleen worden verricht door een bank die onder het krediet tot betaling, tot acceptatie of tot negotiatie bevoegd is.
Gebruikte begrippen in overdracht documentairkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer