dinsdag 5 januari 2016

Overdraagbaar documentair krediet

Overdraagbaar documentair krediet


Onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet. De begunstigde heeft het recht de tot betaling, acceptatie of negotiatie bevoegde bank te verzoeken het krediet aan een andere partij (tweede begunstigde) over te dragen.

Deze bank is echter niet verplicht het verzoek tot overdracht op te volgen. Overdracht aan méér dan één tweede begunstigde is alleen mogelijk als het krediet gedeeltelijke leveringen toestaat.

Voor de overdracht van een documentair krediet zijn in de uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten bepalingen en voorschriften opgenomen.
Gebruikte begrippen in overdraagbaar documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietopenende bank
  ... de kredietopenende bank is de bank die een documentair krediet heeft geopend...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer