maandag 11 januari 2016

non-recombining tree

non-recombining tree


Een non-recombining tree is een binaire boom waarbij de takken niet bij elkaar komen, zoals in onderstaand voorbeeld.


non-recombining tree


zie ook de recombining tree en het binominaalmodel, waarbij dit laatste een directe toepassing is uit de wereld van het berekenen van de theoretische waarde van opties.

Halfkaal schrijven
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-

Gebruikte begrippen in non recombining tree


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


binaire boom
  ... een binaire boom is de basis van het berekenen van optieprijzen volgens het zogenaamde binominaalmodel...Lees meer
binominaalmodel
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
boom
  ... het begrip boom spreek uit als boem kent meerdere betekenissen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
recombining tree
  ... een recombining tree is een vorm van een zogenaamde binaire boom waarbij de takken weer bij elkaar komen zoals in...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer