zondag 24 januari 2016

Halfkaal schrijven

Halfkaal schrijven


Halfkaal schrijven
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
Met de term Halfkaal schrijven wordt het schrijven van callopties bedoeld terwijl men de onderliggende waarde slechts voor de helft in bezit heeft.

Het mag duidelijk zijn dat voor de andere helft een marginverplichting van kracht is.
Gebruikte begrippen in half kaal schrijven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


marginverplichting
  ... de zogenaamde marginverplichting ook wel kortweg margin is de verplichting om geld te storten of zekerheden te verschaffen bij het...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer