dinsdag 19 januari 2016

call ratio spread

call ratio spreadcall ratio spread
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
Een call ratio spread is te vergelijken met de call spread , maar dan met een groter aantal geschreven callopties waardoor het gedrag ten opzichte van een normale callspread behoorlijk verandert.

Gebruikte begrippen in callratio spread


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
callspread
  ... een call spread is een optietransactie bestaande uit een gekochte call...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer