maandag 4 januari 2016

At parity calloptie

At parity calloptie


At parity calloptie
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
We spreken van een at parity calloptie op het moment dat deze zich qua koersvorming exact hetzelfde gaat gedragen als de onderliggende waarde.

We vinden de At parity calloptie dan ook alleen bij deep-in-the-money of in-the-money callopties die niet veel looptijd meer hebben. We kunnen ook zeggen dat de Delta maximaal is.


Voorbeeld at parity calloptie


De koers van aandeel Wieber staat begin januari op dit moment op €74,50
De Calloptie jan 70 heeft een premie van €4,50
Hier is dus sprake van een at parity calloptie

Gebruikte begrippen in at parity


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer

Begrippen waar at parity in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


at parity optie
  ... We spreken van een at parity optie bij een optie die gelijk opgaat met de koerswijzigingen van de...Lees meer