zaterdag 9 januari 2016

off balance sheet instruments

off balance sheet instruments


Onder off balance sheet instruments is een Engelse term voor afgeleide producten ofwel voor derivaten.
Gebruikte begrippen in off balancesheet instruments


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer