maandag 18 januari 2016

inkomsten uit niet-belastingmiddelen

inkomsten uit niet-belastingmiddelen


Onder inkomsten uit niet-belastingmiddelen verstaan we een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de collectieve sector: Bijvoorbeeld:

van retributies (kosten van een paspoort en de vroegere omroepbijdrage),

sommige opbrengsten uit aardgas

en gerechtelijke boetes en de bijbehorende hoge adminstatiekosten
Gebruikte begrippen in inkomsten uit nietbelasting middelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


collectieve sector
  ... de collectieve sector bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
omroepbijdrage
  ... een bedrag dat in het verleden in nederland periodiek aan de overheid moest worden betaald om gebruik te mogen maken...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer