zondag 17 januari 2016

in ruil

in ruil


We bieden iets, bijvoorbeeld een dienst, recht of zaak aan "in ruil" aan als we hier tegenover een andere zaak, dienst of recht willen verkrijgen.

Bij een normale aankoop van een product bieden we eigenlijk geld in ruil aan.

Een werknemer biedt arbeid aan om geld in ruil te ontvangen.

Als we iets anders dan geld aanbieden dan is er in feit sprake van ruilhandel. Als we wel met geld werken zullen we van betalen of een betaling spreken in plaats van ruilen.

Tegenwoordig spreken we ook wel van "Barter" of "bartering"
Gebruikte begrippen in inruil


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer
ruilhandel
  ... onder ruilhandel verstaan we het omruilen van goederen of diensten tegen andere goederen of diensten zonder dat daar geld aan...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer