vrijdag 22 januari 2016

Hypotheekaktekosten

Hypotheekaktekosten


De hypotheekaktekosten zijn de kosten die de notaris aan u in rekening brengt voor het passeren van de hypotheekakte en voor registratie in het hypotheekregister.

Vanaf 1 oktober 1999 hanteert men geen vaste tarieven meer. U kunt tegenwoordig dus onderhandelen over deze kosten.
Gebruikte begrippen in hypotheekakte kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer