vrijdag 22 januari 2016

Hypotheek met lineaire aflossing

Hypotheek met lineaire aflossing


Onder een hypotheek met lineaire aflossing verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij gedurende de looptijd van de lening periodiek een vast bedrag wordt afgelost.

De rente, die berekend wordt over het resterende bedrag van de lening, daalt derhalve van jaar tot jaar mits het rentepercentage gedurende de looptijd niet stijgt.

Soms kan dit een snelle en goedkope manier zijn om een hypotheek af te lossen maar het nadeel is dat de maandlasten in het begin hoog zijn.

Gebruikte begrippen in hypotheek met lineaire aflossing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer