vrijdag 22 januari 2016

Hypotheek met gestaffelde aflossing

Hypotheek met gestaffelde aflossing


Onder een hypotheek met gestaffelde aflossing verstaan we een tussenvorm van de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

Het aflossingspercentage van een hypotheek met gestaffelde aflossing wordt volgens een tevoren opgesteld schema na een aantal jaren bijgesteld.

Deze vorm wordt ook wel klimhypotheek genoemd

Dit soort hypotheekvormen zijn door de diverse overheidsmaatregelen nauwelijks tot niet meer te vinden.
Gebruikte begrippen in hypotheek met gestaffelde aflossing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
aflossingspercentage
  ... Onder het aflossingspercentage van een lening verstaan we het procentuele deel van de hoofdsom dat periodiek bijvoorbeeld maandelijks moet worden...Lees meer
gestaffelde aflossing
  ... een gestaffelde aflossing is een vorm van aflossing van een lening die volgens een bepaald schema de staffel verloopt en...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer