zondag 24 januari 2016

geconverteerde betalingsopdracht

geconverteerde betalingsopdracht


Onder een geconverteerde betalingsopdracht verstaan we een conventionele betalingsopdracht, dus op een formuliertje, die is omgezet van handgeschreven in machine of elektronisch leesbare vorm.

Dit maakt directe automatische verwerking mogelijk. Overigens worden dit soort formulieren nauwelijks meer gebruikt.

Vertalingen van converteerde betalingsopdracht

Engels:   converted payment order

Gebruikte begrippen in converteerde betalingsopdracht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
conventionele betalingsopdracht
  ... een conventionele betalingsopdracht is een betalingsopdracht die direct tussen de banken onderling wordt verwerkt dus zonder inschakeling van bijvoorbeeld...Lees meer