dinsdag 19 januari 2016

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal


De in 1951 opgerichte Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was een eerste poging tot samenwerking tussen de landen binnen Europa. Deze wordt gezien als het fundament voor wat tegenwoordig de Europese Unie is.

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het algemeen afgekort tot EGKS had vooral een politiek doel, namelijk de aartsvijanden Duitsland en Frankrijk zo met elkaar te verknopen dat men elkaar teveel nodig had om oorlog te voeren.

En dat verknopen verliep voornamelijk via de zware industrie in beide landen, de staalindustrie en de kolenmijnen.


Gebruikte begrippen in EGKS


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer