dinsdag 12 januari 2016

maturity factoring

maturity factoring


Onder maturity factoring verstaan we een vorm van factoring waarbij de factor de vorderingen overneemt zonder recht van regrès op degene die de vordering overdraagt.

Dat kan bijvoorbeeld de leverancier van de goederen zijn die zijn factuur aan de factor overdraagt.

Afrekening vindt dan periodiek plaats op de gemiddelde vervaldag van de vorderingen.
Gebruikte begrippen in maturity factoring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer
factuur
  ... we spreken van een factuur die ook wel handelsfactuur of commerciële factuur wordt genoemd bij een document waarin goederen en...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
maturity
  ... de maturity is de datum waarop schuldbrieven zoals bijvoorbeeld obligaties aflopen en dus uitbetaald moeten worden...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer