zondag 17 januari 2016

werkgeversorganisatie

werkgeversorganisatiegrote en middelgrote bedrijven zijn in het algemeen aangesloten bij een werkgeversorganisatie zoals de gefuseerde vereniging van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO/NCW).

Veel zelfstandige ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn ook aangesloten bij de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB).

Een werkgeversorganisatie behartigt de belangen van de aangesloten leden, ondermeer bij de overheid in het overleg met de verschillende sociale partners.
Gebruikte begrippen in werkgeversorganisaties


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


midden en kleinbedrijf
  ... het midden en kleinbedrijf ofwel het mkb is een verzamelnaam van winkelbedrijven kleine ambachtelijke industriële en dienstverlenende bedrijven...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar werkgeversorganisaties in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


voorjaarsoverleg
  ... onder het voorjaarsoverleg verstaan we een informeel overleg tussen de regering vakbonden en werkgeversorganisaties over actuele maatschappelijke onderwerpen...Lees meer
bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer
werkgeverscentrales
  ... werkgeverscentrales zijn een samenwerkingsverband van verschillende werkgeversorganisaties nederland kent drie zulke organisaties vno ncw mkb nederland en lto nederland...Lees meer