zondag 24 januari 2016

wegingsfactor

wegingsfactorHet begrip wegingsfactor komen we bijvoorbeeld tegen bij het berekenen van gemiddelden of indices.

Bij het berekenen van een gemiddelde kan het zijn dat het belang (het gewicht) van de diverse onderdelen niet even groot is.

Bij de berekening moet dan met dat verschillend gewicht worden rekening gehouden.

Die gewichten worden wegingsfactoren genoemd.

Voorbeeld: 200 mensen verdienen elk 5000 euro per maand en 800 mensen verdienen elk 2000 euro per maand.

Het gemiddelde inkomen van deze mensen is dan niet (5000 + 2000) / 2 = 3.500 euro.

Het hoge inkomen wordt immers door veel minder mensen verdiend dan het lage inkomen.

Het gemiddelde inkomen hier is (200 x 5000 + 800 x 2000) / 1000 = 2600 euro.

De wegingsfactoren zijn hier dus 200 en 800.
Gebruikte begrippen in wegingsfactor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer

Begrippen waar wegingsfactor in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


elfproef van het bankrekeningnummer
  ... de zogenaamde elfproef van het bankrekeningnummer is een test waarmee de mogelijke bestaanbaarheid van het bankrekeningnummer kan...Lees meer
gewogen gemiddelde
  ... we spreken van een gewogen gemiddelde als de afzonderlijke grootheden niet allemaal even zwaar meetellen...Lees meer