donderdag 21 januari 2016

Wederopbouw

Wederopbouw


De wederopbouw was de naoorlogse periode tussen 1945 en (ongeveer) 1960 waarin de Nederlandse economie weer op poten werd gezet.

Belangrijk bij de wederopbouw was de sterke bemoeienis van de overheid, die in samenwerking met werkgevers en werknemers de hoogte van de lonen bepaalde ( geleide loonpolitiek ).
Gebruikte begrippen in wederopbouw


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
geleide loonpolitiek
  ... onder een geleide loonpolitiek verstaan we een loonpolitiek waarbij de loonontwikkeling sterk onder toezicht van de overheid staat...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar wederopbouw in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


multilaterale ontwikkelingsbanken
  ... onder de multilaterale ontwikkelingsbanken vallen in elk geval de volgende inter en supranationale organen...Lees meer