zondag 31 januari 2016

Verkort connossement

Verkort connossement


Een Verkort connossement is een connossement dat voor sommige of alle voorwaarden van het vervoer verwijst naar een bepaalde bron of ander document dan het connossement zelf.
Gebruikte begrippen in verkort connossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer