dinsdag 19 januari 2016

Trustee

Trustee


De trustee is een persoon die als toezichthouder/beheerder in de rechten treedt van derden.

Deze hebben deze rechten dan in een zogenaamde trust ondergebracht.

De trusteen is geen eigenaar maar geeft de rechten tzt weer door aan een nader gespecificeerde partij die de beneficiary wordt genoemd.
Gebruikte begrippen in trustee


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer

Begrippen waar trustee in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


blind trust
  ... bij een blind trust mag de trustee geen informatie aan de benificiary verschaffen over de aard van de trust...Lees meer
benificiary
  ... De benificiary is degene aan wie de trustee de rechten ondergebracht in een trust moet overdragen...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
protector
  ... de protector is een persoon aangesteld door de grantor van een trust die bepaalde rechten heeft ten opzichte van de...Lees meer
discretionay trust
  ... bij een discretionary trust bepaalt de trustee op welk moment aan welke benificiary de rechten worden overgedragen waarbij de...Lees meer
purpose trust
  ... een purpose trust is een vorm van een trust zonder dat de benificiaries tevoren zijn aangewezen...Lees meer
hypothecaire obligatie
  ... het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van...Lees meer
trustkantoor
  ... een trustkantoor is een organisatie die als trustee optreedt en dus een trust op kan zetten en kan beheren...Lees meer
trustmaatschappij
  ... een trustmaatschappij is een vennootschap die als trustee optreedt...Lees meer
bare trust
  ... Een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
dry trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
passive trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
simple trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer