maandag 25 januari 2016

tertiare inkomensverdeling

tertiare inkomensverdeling


De zogenaamde tertiare inkomensverdeling is de verdeling van het tertiaire nationaal inkomen over de inwoners in een land.

Als percentage van het inkomen betalen we min of meer hetzelfde aan BTW en accijns. Veel overheidsuitgaven komen terecht bij hogere inkomens. Met name uitgaven op het gebied van cultuur en onderwijs (kinderen van rijke ouders studeren langer).

De uitgaven voor huursubsidie kunnen dit niet meer rechttrekken. Men denkt daarom dat de tertiaire inkomensverdeling wel minder scheef is dan de primaire verdeling, maar wel schever is dan de secundaire.
Gebruikte begrippen in tertiaire inkomensverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
overheidsuitgaven
  ... de overheidsuitgaven bestaan uit overheidsbestedingen overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen en overdrachtsuitgaven exclusief de overdrachtsuitgaven van de sociale...Lees meer
primaire verdeling
  ... de primaire verdeling van het inkomen is de verdeling vã³ã³r aftrek van de inkomstenbelasting en vã³ã³r bijtelling van de...Lees meer