zondag 10 januari 2016

solvabiliteitsratio B

solvabiliteitsratio B

De solvabiliteitsratio is bedoeld om een indruk te krijgen van de financiële stabiliteit van een onderneming.

De formule voor de solvabiliteitsratio B: De normwaarde is 0.5

Gebruikte begrippen in solvabiliteitsratio b


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


solvabiliteitsratio
  ... de solvabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat aangeeft in hoeverre een onderneming in staat is haar financiële verplichtingen na te komen...Lees meer