zondag 31 januari 2016

salderingsrekening

salderingsrekening


De salderingsrekening is een sluitrekening van de betalingsbalans die slechts tot doel heeft een formeel evenwicht op de balans te verkrijgen.
Gebruikte begrippen in salderingsrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
formeel evenwicht
  ... het zogenaamde formeel evenwicht is in feite de basis van het moderne boekhouden er wordt mee aangegeven dat elke boekhoudkundige...Lees meer