maandag 4 januari 2016

Registeraccountant

Registeraccountant


Registeraccountant is een beschermde titel voor degene die als accountant is ingeschreven in het accountantsregister zoals dat wordt vermeld in de Wet op de Registeraccountants.