maandag 4 januari 2016

Regeling Bijzondere Financiering

Regeling Bijzondere Financiering


De Regeling Bijzondere Financiering is een regeling tussen de Staat en De Nationale Investeringsbank NV, volgens welke deze bank kredieten kan verstrekken aan of deelnemen in het kapitaal van ondernemingen onder gehele of gedeeltelijke garantie van de Staat.

Vertalingen van regeling bijzondere financiering

Engels:  special financing 

Gebruikte begrippen in regeling bijzondere financiering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
nationale investeringsbank
  ... de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven...Lees meer