maandag 4 januari 2016

regel van 72

regel van 72


De regel van 72 geeft een benadering van het aantal jaren dat nodig is om een hoofdsom bij een bepaald rentepercentage te verdubbelen. We delen daarbij het getal 72 door het rentepercentage.

Stel dat dat 6% is, dan zal volgens deze regel van 72 het bedrag in 12 jaar verdubbelen. Als het rentepercentage 10 is, dan duurt het ongeveer 7 jaar. Het blijft een benadering maar het geeft een leuke illustratie van de manier waarop tijd doorwerkt bij het opbouwen van kapitaal.
Gebruikte begrippen in regel van 72


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer