maandag 4 januari 2016

reëel loon

reëel loon


Het reëel loon is de echt besteedbare beloning, uitgedrukt in koopkracht, van de productiefactor arbeid.

Het reële loon kan uit het nominale loon worden berekend, door deze te delen door het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Deze techniek wordt defleren genoemd. Het reële loon wordt ook wel loon in constante prijzen genoemd.