zondag 10 januari 2016

Ratio schaalverdeling

Ratio schaalverdeling


Onder de ratio schaalverdeling verstaan we dat bij een grafiek met een ratioschaal de afstanden tussen de schaalverdelingen op de y-as altijd een vaste verhouding tot elkaar hebben.


Ratio schaalverdeling


Zie het bovenstaande voorbeeld, waarbij elke schaalverdeling een factor 2 groter is dan de voorgaande.

Zie ook bij logaritmische schaal voor een voorbeeld van een schaalverdeling die echter geen ratioschaal genoemd mag worden.

In de wereld van de technische analyse komen we de ratio schaalverdeling niet veel tegen. De vaste schaalverdeleling wordt het meest gebruikt met de logaritmische schaal op de volgende plaats.
Gebruikte begrippen in ratio schaalverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
logaritmische schaal
  ... een logaritmische schaal wordt gebruikt bij het tekenen van grafieken in plaats van de veel gebruikte lineaire schaal...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer