zondag 24 januari 2016

productiefactor natuur

productiefactor natuur


Onder de productiefactor natuur verstaan we de grond, het water en de lucht en alles wat daarin aanwezig is en wat al niet eerder door mensen in geproduceerd.
Gebruikte begrippen in productiefactor natuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer

Begrippen waar productiefactor natuur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


pacht
  ... in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur...Lees meer