maandag 4 januari 2016

pariteit van het geld

pariteit van het geld


De pariteit van het geld is de ruilverhouding tussen een geldeenheid en één of meer andere geldeenheden of standaardgoederen c.q. internationale rekeneenheden.

In het huidige spraakgebruik wordt met pariteit een officieel vastgestelde verhouding bedoeld, veelal uitgedrukt in special drawing rights en spreekt men voor het overige van wisselkoersen.
Gebruikte begrippen in pariteit van het geld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
special drawing rights
  ... onder special drawing rights ofwel sdr's verstaan we een onvoorwaardelijke kredietmogelijkheid bij het internationaal monetair fonds...Lees meer