maandag 4 januari 2016

pact voor stabiliteit en groei

pact voor stabiliteit en groei


Het pact voor stabiliteit en groei is een afspraak tussen de lidstaten van de Europese Unie. Doel van dit pact is om de begrotingsdiscipline van de lidstaten te handhaven en waar nodig te versterken om op die manier vooral de monetaire unie te laten werken.

In de praktijk werd en wordt er nogal eens de hand gelicht met de bepalingen in dit pact voor stabiliteit en groei wat ondermeer als een belangrijk oorzaak van de eurocrisis gezien wordt.
Gebruikte begrippen in pact voor stabiliteit en groei


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


begrotingsdiscipline
  ... Met de term begrotingsdiscipline bedoelen we het feit of beleidsmakers er in slagen om zich aan de afspraken te...Lees meer
eurocrisis
  ... de zogenaamde eurocrisis werd zichtbaar als uitvloeisel van de kredietcrisis toen bleek dat bepaalde landen met name griekenland en andere...Lees meer
europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer