maandag 4 januari 2016

Overwinst

Overwinst


1. Dat deel van de winst dat een als normaal geachte vergoeding voor het ondernemersrisico of een tot standaard verheven winstniveau overschrijdt.

2. Verschil tussen de uit te keren jaarwinst en het primaire dividend.
Gebruikte begrippen in overwinst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar overwinst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


amortisatiebewijs
  ... In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd...Lees meer
preferent winstdelend aandeel
  ... een preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede...Lees meer
bijschrijven op aandelen
  ... bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst...Lees meer
bijstempeling
  ... bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst...Lees meer
action de jouissance
  ... Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
bewijs van deelgerechtigdheid
  ... onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
winstbewijs
  ... een winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld...Lees meer